sida

Styrelsen

Boråsvänsterns styrelse väljs enligt partistadgarna för ett år i taget. Styrelsen ansvarar för att verkställa den på årsmötet antagna verksamhetsplanen, och planerar och leder partiföreningens aktiviteter under året.

Styrelsen 2020

Ordförande
Magnus Winblad
[email protected]

Vice ordförande

Kassör
Jonas Edberg

[email protected]

Ordinarie ledamöter

Joakim Byvik

Anneli Ekström

Marjan Garmroudi

Anita Spjuth

Ulla Stålhammar

Ersättare

  1. Tobias Egerzon
  2. Maryam Osman
  3. Simon Erlandsson
Kopiera länk