sida

Styrelsen

Boråsvänsterns styrelse väljs enligt partistadgarna för ett år i taget. Styrelsen ansvarar för att verkställa den på årsmötet antagna verksamhetsplanen, och planerar och leder partiföreningens aktiviteter under året.

Styrelsen 2018

Ordförande
Ida Legnemark
[email protected]

Vice ordförande
Carina Kierdorf

[email protected]

Kassör
Jonas Edberg

[email protected]

Ordinarie ledamöter
Magnus Winblad

Ulla Stålhammar

Ersättare

Peter Lund

Kim Lindberg

Tommy Josefsson

Anita Spjuth

Kopiera länk