Ett Borås för alla - inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet vill se ett Borås med gemensamma lösningar, rättvisa och demokratisk styrning. Ett Borås där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda, där det byggs många nya hyresrätter och där solidaritet och hållbar utveckling är drivkraften i samhällsutvecklingen.

En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är grunden i ett jämlikt samhälle. Skolan och äldreomsorgen behöver mer resurser, inte vinstjakt och konkurrensutsättning.

Våra viktigaste förslag:

  • Stoppa vinstjakten och återta privatiserad verksamhet i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet i kommunal regi
  • Mer resurser till skolan, jämlik skola och slopat obligatoriskt skolval
  • Bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen med sex timmars arbetsdag
  • Bygg fler billiga hyresrätter så att alla har råd med en bostad
  • Krafttag mot sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor
  • Investera i klimatsmart omställning: cykelbanor, kollektivtrafik och förnyelsebar energi

Tillsammans kan vi förändra. Gå med i Vänsterpartiet redan idag och rösta på Vänsterpartiet den 9 september!

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Borås!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?