• Hem
  • Kommunalpolitis...
sida

Kommunalpolitiskt handlingsprogram

Vänsterpartiet Borås går till val på jämlikhet, att bygga ett Borås för alla – inte bara för de rikaste. I vårt utförliga kommunala handlingsprogram för nästa mandatperiod beskriver vi politiska förslag för kommunens alla verksamheter.

De viktigaste punkterna är:

  • Stoppa vinstjakten och återta privatiserad verksamhet i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet i kommunal regi
  • Mer resurser till skolan, jämlik skola och slopat obligatoriskt skolval
  • Bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen med sex timmars arbetsdag
  • Bygg fler billiga hyresrätter så att alla har råd med en bostad
  • Krafttag mot sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor
  • Investera i klimatsmart omställning: cykelbanor, kollektivtrafik och förnyelsebar energi

Läs hela vår valplattform

Kopiera länk