Ett Borås för alla - inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet vill bygga ett Borås som är bra för alla, inte bara för några få. I Välfärdsbokslutet för Borås ser vi hur medelinkomsten varierar mellan kommunens olika delar och hur alla delar i livet påverkas: hög inkomst ger hög medelålder, goda skolresultat och högt valdeltagande. Låg inkomst ger det motsatta. Det innebär att resurser också måste omfördelas inom vår kommun. Det behövs mer resurser och en närvaro av kommunal service både i våra miljonprogramsområden och på landsbygden.

Vi vill se ett Borås med gemensamma lösningar, rättvisa och demokratisk styrning. Ett Borås där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där solidaritet och hållbar utveckling är drivkraften i samhällsutvecklingen.

Borås mångfald är en av vår kommuns största tillgångar – att inte ta vara på alla människors erfarenheter är slöseri med mänskliga resurser! För oss är det självklart att alla boråsare, oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, könstillhörighet, religion eller ålder ska ha samma rättigheter och möjligheter. Ett samhälle där rasism och homofobi får stå oemotsagd kan aldrig bli ett tryggt samhälle, vi har ett ansvar som kommun att försvara de demokratiska värdena och motverka fördomar.

Under de gångna fyra åren har Vänsterpartiet varit med och styrt Borås i ett rödgrönt samarbete. Vi har genomfört en rekordstor utbyggnation av förskolor och LSS-boenden, vi har drivit igenom en skattehöjning för ökade resurser till skolan, nya trygghetsboenden har öppnats och arbetet mot våld i nära relationer har utökats. Vi är stolta över det vi har genomfört, men vi vill göra mer. För oss kommer välfärden först. Det behövs ett starkt Vänsterparti för att möta morgondagens utmaningar i Borås.

Att välfärden fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet och på att det finns bostäder för alla. En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är också fundamentalt i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar resurser från rik till fattig. Det omfördelar mellan olika faser i livet. För några decennier sedan var Sverige världens mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor. Därför arbetar vi i Vänsterpartiet för att skapa ett samhälle för alla – inte bara för de rikaste. Kom med oss, du också!

Läs vår valtidning Vänstern i Borås 2018!

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Borås!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?